Wojciech Chaładaj – Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych

24.01.2019, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych

Wojciech Chaładaj
Instytut Chemii Organicznej PAN

Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad katalizowanymi metalami przejściowymi reakcjami rozpoczynającymi się od addycji do wiązania potrójnego C-C alkinów, w szczególności:

1. Zastosowania technik wysokociśnieniowych w reakcjach katalizowanych kompleksami złota.
2. Tandemowych reakcji perfluoroalkilującej difunkcjonalizacji alkinów
3. Tandemowych reakcji addycji enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem krzyżowym.

Dowiedz się więcej

2018

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2018r otrzymali:

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT)

Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW).

Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN).

Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW).

2017

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2017r otrzymali:

prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna)

prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia)

dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia)

dr Maciej Giedyk (III stopnia)

Sprawozdanie z działalności OW PTChem 2016-2018.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.

Joanna Cieśla – Nagroda Nobla z chemii 2018. Zaprzęgnięcie ewolucji do pracy

13 grudnia, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75

Nagroda Nobla z chemii 2018. Zaprzęgnięcie ewolucji do pracy

Joanna Cieśla
Wydział Chemiczny PW

Białka są „końmi roboczymi” komórki – katalizują niemal wszystkie zachodzące w niej reakcje chemiczne, są elementami struktury komórki, umożliwiają jej ruch i proliferację. Właściwości i funkcje białek zależą od ich struktury, a ta z kolei jest uwarunkowana sekwencją aminokwasów zakodowaną w materiale genetycznym komórki, czyli kwasie deoksyrybonukleinowym. Techniki inżynierii genetycznej umożliwiają manipulowanie informacją genetyczną zapisaną w DNA i ekspresję zmienionych genów w postaci białek o nowych właściwościach.

Dowiedz się więcej