Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych

Tworzywa polimerowe stały się ostatnio jednym z ważnych tematów dyskusji publicznej w kontekście zagrożeń dla społeczeństwa (prawdziwych lub wyimaginowanych), identyfikowanych zarówno w niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko (zaśmiecenie środowiska, zagrożenie dla ekosystemów, eksploatacja nieodnawialnych zasobów)

24.01.2019, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75. Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych Wojciech Chaładaj Instytut Chemii Organicznej PAN Zaprezentowane zostaną wyniki badań nad katalizowanymi metalami przejściowymi reakcjami rozpoczynającymi się od addycji do wiązania potrójnego C-C alkinów, w szczególności: 1. Zastosowania technik wysokociśnieniowych w reakcjach katalizowanych kompleksami złota. 2. …

Wojciech Chaładaj – Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych Read More »

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.