Nagroda Świętosławskiego

Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawana przez Oddział Warszawski PTChem dla wybitnych naukowców w dziedzinie chemii.

Laureaci Nagrody im. prof. Wojciecha Świętosławskiego w 2019 r.   1. Nagroda I stopnia: prof. Sławomir Filipek (UW) 2. Nagroda II stopnia:  dr Kamil Paduszyński (PW), dr hab. Sebastian Stecko (IChO PAN) 3. Nagroda III stopnia:  mgr Artur Kasprzak (PW)   Uroczyste wręczenie nagród, połączone z wykładem naszego gościa – prof. dr Petera Reissa (Institute …

Laureaci Nagrody im. W. Świętosławskiego w 2019 Read More »

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2018r otrzymali: Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT) Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW). Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN). Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW).

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2017r otrzymali: prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna) prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia) dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia) dr Maciej Giedyk (III stopnia)

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2015r otrzymali: prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna) prof. Ewa Górecka (I stopnia) dr Wojciech Bury (II stopnia) dr Michał Tomza (III stopnia);

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2016r otrzymali: prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna) prof. Robert Hołyst (I stopnia) dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia) dr Piotr Guńka (III stopnia)

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2014r otrzymali: prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna) prof. Michał Cyrański (I stopnia) dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia) dr Jan Paczesny (III stopnia)

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2013r otrzymali: prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) dr Marta Królikowska (III stopnia);

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.