Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem

prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (IChF)

prof. dr hab. inż. Adam Proń (PW)
prof. dr hab. inż. Ewa Bialecka-Florjańczyk (SGGW)
dr Leon Fuks (IChTJ)
dr hab. inż.Halina Szatyłowicz (PW)
prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski (IChTJ,NIL)
mgr Wanda Szelągowska (UW)
dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW)
dr Beata Dasiewicz (SGGW)
dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW)
dr inż. Paweł Horeglad (UW)
dr inż. Renata Rybakiewicz (UKSW)
dr Edyta Pindelska (WUM)
Anna Kundys (SGGW)
Piotr Krajewski (Liceum im.Stanisława Witkiewicza)

Comments are closed.