Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem

  • prof. dr hab. Robert Nowakowski (IChF PAN)-przewodniczący
  • dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak (PW)
  • dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek (SGGW)
  • dr Beata Dasiewicz (SGGW)
  • dr Leon Fuks (IChTJ)-sekretarz
  • dr hab. inż. Paweł Horeglad (PW) – wiceprzewodniczący
  • dr Edyta Pindelska (WUM)
  • dr inż. Renata Rybakiewicz (UKSW)
  • dr hab. inż.Halina Szatyłowicz (PW) – skarbnik