Nagroda im. W. Świętosławskiego 2023

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2013 r.

Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 24 kwietnia br., drogą elektroniczną na nasze adresy: rnowakowski@ichf.edu.pl, l.fuks@ichtj.waw.pl

Więcej…..Jest nam niezmiernie miło, że możemy przekazać Państwu kolejny numer (3/2022) czasopisma Wirtualny Orbital , wydawany przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.