Nagroda im prof. Świętosławskiego 2023

Świętosławski

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2013 r.

Nagroda im. W. Świętosławskiego 2023

Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 24 kwietnia br., drogą elektroniczną na nasze adresy: rnowakowski@ichf.edu.pl, l.fuks@ichtj.waw.pl


Nagrody w poprzednich edycjach otrzymali:

2013  prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) i dr Marta Królikowska (III stopnia).

2014 prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna), prof. Michał Cyrański (I stopnia), dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia), dr Jan Paczesny (III stopnia).

2015 prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna), prof. Ewa Górecka (I stopnia), dr Wojciech Bury (II stopnia), dr Michał Tomza (III stopnia).

2016 prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna), prof. Robert Hołyst (I stopnia), dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia), dr Piotr Guńka (III stopnia).

2017 prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna), prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia), dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia), dr Maciej Giedyk (III stopnia).

2018 prof. Roman Dąbrowski (nagroda specjalna), prof. Krzysztof Woźniak (I stopnia), dr Wojciech Chaładaj (II stopnia), mgr Łukasz Skórka (III stopnia).

2019 prof. Sławomir Filipek (I stopnia), dr Kamil Paduszyński i dr hab. Sebastian Stecko (II stopnia), dr Artur Kasprzak (III stopnia).

2020 prof. Małgorzata Barańska (nagroda specjalna), ex  aequo:  prof.  Irena  Kulszewicz-Bajer i prof. Agata Michalska-Maksymiuk, dr inż. Krzysztof Durka (nagroda II stopnia), dr inż. Piotr Jankowski (nagroda III stopnia).

2021  prof. Andrzej Czerwiński (nagroda specjalna), prof. Władysław Wieczorek (I stopnia), dr hab. Anna Kajetanowicz (II stopnia), mgr Patrycja Kowalik (III stopnia).

w 2022 roku – prof. Urszula Domańska-Żelazna i prof. Marek Trojanowicz (nagroda specjalna), dr hab. Marcin Górecki i dr hab. Wiktor Lewandowski (II stopnia), dr Michał Ociepa (III stopnia)

Nagrodę III stopnia przyznaje się naukowcom, którzy nie przekroczyli 30 r. życia; nagrodę II stopnia – naukowcom do 40 r. życia; w przypadku nagrody I stopnia nie ma ograniczeń wiekowych. Nagrodę specjalną przyznaje się naukowcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym jak i popularyzatorskim.

Regulamin Nagrody im. Świętosławskiego