O nas

SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Jan Cz. Dobrowolski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Narodowy Instytut Leków)
 • dr inż. Wojciech J. Głuszewski (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej)
 • prof. dr hab. Wojciech Grochala (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Ludwik Komorowski (Politechnika Wrocławska)
 • prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 • prof. dr hab. inż. Adam Proń (Politechnika Warszawska)
 • prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz (Politechnika Warszawska)
 • dr hab. Jacek Wojaczyński (Uniwersytet Wrocławski)
SKŁAD ZESPOŁU REDAKCYJNEGO (w kolejności alfabetycznej):
 
 • dr hab. inż. Agnieszka Adamczyk-Woźniak (Politechnika Warszawska) – grafika i skład tekstu
 • dr Beata Dasiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – dział „Z dydaktyki i historii chemii”
 • dr inż. Katarzyna Dobrosz-Teperek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – redaktor naczelna
 • dr Leon Fuks (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej) – sekretarz OW PTChem
 • prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN) – przewodniczący OW PTChem
 • Agnieszka Płociennik (Biuro PTChem) – dyrektor biura PTChem; biuro@ptchem.pl