2013

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2013r otrzymali:

prof. Daniel Gryko (I stopnia),

prof. Wojciech Grochala (II stopnia)

dr Marta Królikowska (III stopnia);