Walne zgromadzenie członków OW PTChem

ZAPROSZENIE
W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
zapraszamy na
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OW PTChem

24.01.2019 godz 1800 (Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75).

połączone z wykładem dr Wojciecha Chaładaja (IChO PAN) – Laureata Nagrody im. W. Świętosławskiego w 2018 r.

 Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 1800 (pierwszy termin) w Auli im. Czochralskiego (Gmach Technologii Chemicznej PW, ul. Koszykowa 75).
W trakcie spotkania dr Wojciech Chaładaj (Instytut Chemii Organicznej PAN), Laureat Nagrody im W. Świętosławskiego w 2018 r., wygłosi wykład w ramach serii ”wykładów czwartkowych” na temat: ”Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych”.

Porządek Walnego Zgromadzenia zawiera również: dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu OW PTChem za lata 2016-2018, oraz wybór władz Oddziału na lata 2019-2021 (więcej informacji o wykładzie i prelegencie, jak również pełny tekst sprawozdania Zarządu znajdują się na stronie OW PTChem).
W przypadku braku quorum, zebranie wyborcze w drugim terminie odbędzie po wykładzie dr Chaładaja.

Z wyrazami szacunku
Robert Nowakowski
p.o. Przewodniczącego OW PTChem