2014

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2014r otrzymali:

prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna)

prof. Michał Cyrański (I stopnia)

dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia)

dr Jan Paczesny (III stopnia)