Université de Pau et des Pays

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.

Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas Anna Chrostowska Université de Pau et des Pays de l’Adour, Institute of Analytical Sciences and Physical Chemistry for the Environment and Materials IPREM, UMR UPPA-CNRS 5254, Av. de l’Université, 64 000 Pau, France. anna.chrostowska@univ-pau.fr 25.05.2017 godz. 1800 Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, …

Anna Chrostowska – Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas. Read More »