Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.