Andrzej Markowski

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2016-2018.

15 marca, godz. 18:00, PTChem, u. Freta 16. Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny Andrzej Markowski Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN We wstępie zostaną przypomniane podstawowe funkcje tekstów językowych. Następnie zostaną omówione podstawowe cechy słownikowe, składniowe i stylistyczne polszczyzny naukowej i zestawione z cechami takich stylów jak urzędowy, potoczny i artystyczny. …

Andrzej Markowski-Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny Read More »