Andrzej Markowski-Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny

15 marca, godz. 18:00, PTChem, u. Freta 16.

Właściwości stylu naukowego na tle innych odmian polszczyzny

Andrzej Markowski

Przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN

We wstępie zostaną przypomniane podstawowe funkcje tekstów językowych. Następnie zostaną omówione podstawowe cechy słownikowe, składniowe i stylistyczne polszczyzny naukowej i zestawione z cechami takich stylów jak urzędowy, potoczny i artystyczny.
Wskazane też zostaną najczęstsze usterki i błędy językowe spotykane w tekstach naukowych oraz np. wyrazy modne i niepotrzebnie zapożyczone. Na zakończenie zostaną przedstawione podstawowe tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

Andrzej Markowski (ur. 1948), językoznawca, pracownik naukowy UW od roku 1971, prof. zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego UW, od roku 2000 przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Zajmuje się semantyką, leksykologią, leksykografią i kulturą języka. Autor ponad 40 książek naukowych (np. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny), słowników (m.in. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN), podręczników akademickich (np. Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne) i licealnych (Pamiętajcie o ogrodach – współautor), książek popularnonaukowych (np. Polszczyzna znana i nieznana; Jak dobrze mówić i pisać po polsku), ok. 180 artykułów naukowych i kilkuset felietonów popularnonaukowych. Popularyzator polszczyzny w audycjach radiowych (ponad 6000 nagrań do roku 2015), telewizyjnych oraz w odczytach dla uczniów, nauczycieli, wydawców, dziennikarzy. Autor kilkunastu dyktand ogólnopolskich i wielu dyktand regionalnych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.