2018

Nagrody im. profesora Wojciecha Świętosławskiego w 2018r otrzymali:

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT)

Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW).

Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN).

Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW).