Kazimierz Borkowski – Tworzywa sztuczne na cenzurowanym – szansa czy zagrożenie dla przemysłu?

4.04.2019, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

Tworzywa sztuczne na cenzurowanym – szansa czy zagrożenie dla przemysłu?

Kazimierz Borkowski

(Fundacji PlasticsEurope Polska)

Tworzywa polimerowe stały się ostatnio jednym z ważnych tematów dyskusji publicznej w kontekście zagrożeń dla społeczeństwa (prawdziwych lub wyimaginowanych), identyfikowanych zarówno w niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko (zaśmiecenie środowiska, zagrożenie dla ekosystemów, eksploatacja nieodnawialnych zasobów), jak i w zagrożeniach dla zdrowia ludzkiego (zagrożenie substancjami chemicznymi uwalnianymi z wyrobów z tworzyw sztucznych, np. z opakowań żywności i napojów).

To wzmożenie zainteresowania przejawia się również na poziomie tworzenia obowiązującego prawa, co jest szczególnie widoczne w europejskim systemie prawnym. Unia Europejska konsekwentnie wdraża sformułowane przed kilkoma laty idee gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy), przyjmując  kolejne dyrektywy przestawiające na nowe tory gospodarowanie dostępnymi zasobami. Tworzywa sztuczne zostały  przez legislatorów uznane za jedno z pięciu krytycznych dla powodzenia Circular Economy zagadnień, dla których należy przemyśleć na nowo ich rolę w społeczeństwie i w gospodarce. Na początku 2018 roku sformułowana została Strategia na Temat Tworzyw Sztucznych, wskazująca drogę do tworzenia prawa, które ma zminimalizować oddziaływanie tworzyw sztucznych na środowisko, a także ma zapewnić, że używanie wyrobów z tworzyw sztucznych będzie w pełni bezpieczne dla konsumentów.

Przemysł tworzyw sztucznych uczestniczy w tej dyskusji starając się, by nie zagubić w niej pozytywnego wkładu tworzyw sztucznych i wyrobów z nich wykonanych zarówno do ochrony środowiska (np. redukcja zużycia energii i strat żywności dzięki stosowaniu lekkich i wydajnych opakowań), jak i do rozwoju innowacyjnych technologii.

dr inż. Kazimierz Borkowski – od 2011 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Fundacji PlasticsEurope Polska, będącej polskim oddziałem europejskiego stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope, skupiającego ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych
w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji, wynosi powyżej 90%.

Od ponad  dwudziestu lat związany jest z przemysłem, pracując na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Poprzednie miejsce pracy to firma Arkema Sp. z o.o., polska filia międzynarodowego koncernu produkującego chemikalia i tworzywa sztuczne, gdzie był Dyrektorem Zarządzającym.

Kazimierz Borkowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, tutaj też zdobył dyplom doktora nauk technicznych. Ukończył także studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w prestiżowej Haute Ecole de Commerce.