Andrzej Elżanowski-Historia naturalna wartości

16.11.2017 godz. 1800 siedziba PTChem, ul. Freta 16

Historia naturalna wartości

Andrzej Elżanowski

Wydział Artes Liberales UW oraz Polskie Towarzystwo Etyczne

Wartości są atrybutem organizmów jako układów celowych, które jak dotąd znane są tylko na jednej planecie w jednej spośród  ponad 100 miliardów galaktyk. Obiektywne, mierzalne biologiczne wartości powstały 3.5 miliardów lat temu powstały wraz z życiem. W ewolucji niektórych szczepów zwierząt (na pewno tylko kręgowców) doszło do subiektywizacji wartości biologicznych, które zaczęły być doznawane, przez co wartością docelową osobnika stała się maksymalizacja dobrostanu.

Dowiedz się więcej

Joanna Niedziółka-Jönsson-Synteza i modyfikacja powierzchni struktur plazmonicznych do badań oddziaływań molekularnych

26.10.2017 godz. 1800 Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

Synteza i modyfikacja powierzchni struktur plazmonicznych do badań oddziaływań molekularnych

Joanna Niedziółka-Jönsson

Instytut Chemii Fizycznej PAN, Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

jniedziolka@ichf.edu.pl

Nanostruktury wykazujące własnościowości plazmonowe, mogą być otrzymywane poprzez fizyczne osadzanie na podłożach, z wykorzystaniem technik elektrochemicznych czy litografii elektronowej. Najpopularniejszą, i prawdopodobnie najtańszą, metodą ich otrzymywania jest synteza chemiczna. Polega ona na redukcji soli metalu w roztworze w obecność substancji specyficznie adsorbowanych na wybranych płaszczyznach krystalograficznych metalu, co prowadzi do otrzymywania nanostruktur o preferowanym kształcie1.

Dowiedz się więcej

Anna Chrostowska – Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas.

Why boron-nitrogen containing aromatic compounds are so promising? New challenges, new ideas

Anna Chrostowska

Université de Pau et des Pays de l’Adour, Institute of Analytical Sciences and Physical
Chemistry for the Environment and Materials IPREM, UMR UPPA-CNRS 5254, Av. de
l’Université, 64 000 Pau, France.
anna.chrostowska@univ-pau.fr

25.05.2017 godz. 1800 Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

Boron(B)-nitrogen(N)-containing heteroaromatic compounds are a family of heterocycles that are isoelectronic and isostructural to the family of classical organic counterparts, as for example benzene, naphthalene and anthracene, and also as mono-nitrogen containing heterocycles such as pyrrole, indole and iso-indole.

Dowiedz się więcej

Krzysztof Spalik-Od efektu ouzo po czarcie łajno czyli chemia roślin baldaszkowatych

23.03.2017 godz. 1800 Politechnika Warszawska, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego

Od efektu ouzo po czarcie łajno czyli chemia roślin baldaszkowatych.

Krzysztof Spalik

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Baldaszkowate obejmują liczne rośliny użytkowe (marchew, seler, pietruszka itd.), w tym wiele zawierających związki biologicznie czynne.

Dowiedz się więcej