Light-emitting π-conjugated polymers and oligomers for optoelectronics Igor F. Perepichka (Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej) Wykład odbędzie się w czwartek 22.06.2023. o godz. 1800 w Auli im. Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).