Light-emitting π-conjugated polymers and oligomers for optoelectronics

Igor F. Perepichka

(Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki Śląskiej)

Wykład odbędzie się w czwartek 22.06.2023. o godz. 1800 w Auli im. Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Following many years of intense academic research, organic semiconductors have begun to impact on commercial sector (light-emitting devices, field-effect transistors, organic solar cells, lasers, electro- and photochromics, batteries and supercapacitors, memory, switches and logic devices, sensors and biosensors, nanotechnologies, etc.).

The lecture highlights our research in the field of optoelectronic andphotonics of flu orene-based and related π-conjugated oligomers and polymers: from design and synthesis to physical studies and materials application in electronic devices. I will discuss the following aspects of these studies:

  1. star-shaped conjugated architectures – toward increased dimensionality of conjugated systems;
  2. dibenzothiophene-S,S-dioxides and 4,5-diazafluorenes as electron-deficient fluorene heteroanalogs for electron transport and charge transfer materials;
  3. dual emission in conjugated systems and its use for broadening electroluminescence toward single polymer white-light OLEDs;
  4. conjugated oligomers / polymers as fluorescent sensors for metal cations;
  5. tuning the electronic energy levels and the emission color through side-chain functionalization.

Profesor Igor F. Perepiczka wykształcenie akademickie zdobył w Ukrainie, gdzie w 1987 r. uzyskał stopień doktora w Instytucie Chemii Fizycznej Organicznej i Węgla w Doniecku. Następnie uzyskał prestiżowe stypendium naukowe Fundacji im. Aleksandra von Humboldta. Stażu podoktorski odbył w grupie profesora Siegfrieda Huniga na Uniwersytecie w Wurzburgu. W kolejnych latach był zatrudniany w czołowych europejskich instytucjach badawczych, takich jak: Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA) w Saclay, Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) w Anger, Durham University, University of Central Lancashire i wreszcie w School of Natural Sciences of Bangor University w Wielkiej Brytanii. Kilkakrotnie był również mianowany profesorem wizytującym przez McGill University w Kanadzie. Niedawno rozpoczął pracę w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów oraz Centrum Elektroniki Organicznej i Nanohybrydowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, po przejściu na emeryturę z Bangor University.

Jego główne obszary badawcze to projektowanie, synteza i opracowywanie materiałów molekularnych i polimerowych dla elektroniki, optoelektroniki i fotoniki; nowe nanomateriały i materiały energetyczne. Jego zainteresowania obejmują również architektury supramolekularne i systemy samoorganizujące się. Jest znany na całym świecie ze swoich osiągnięć w tej dziedzinie badań. Profesor Perepichka opublikował ponad 110 prac w najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu chemii i materiałoznawstwa, jest autorem 23 patentów, redagował dwie książki, współautorem 20 innych publikacji (rozdziałów w książkach, publikacjach recenzowanych) (indeks h: 39)