19 grudnia, godz. 18:00, Gmach Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75

Nobel 2019 – bateryjne prawdy i mity

Władysław Wieczorek
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Nobel-2019

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek jest Dziekanem Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (w latach 2002-2008 oraz 2016-obecnie), byłym Prorektorem PW (2008-2016) a także byłym Prodziekanem Wydziału Chemicznego. Jest pomysłodawcą i założycielem Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii PolStorEn. Pracował przez 3 lata w ramach programu staży podoktorskich NATO i NSERC na Uniwersytecie w Guelph (Kanada) a także odbył staże na Uniwersytecie Chalmers w Goeteborgu (Szwecja) i CNR Santa Maria Sopra Contesse Messina we Włoszech (opracowana technologia kompozytowych elektrod do tleno-wodorowych ogniw paliwowych).

Głównym naukowym zainteresowaniem prof. Wieczorka są elektrolity polimerowe i kompozytowe do ogniw litowo-jonowych, sodowo-jonowych, litowo-siarkowych oraz ogniw paliwowych, a także ich komponenty – sole, matryce stałe i żelowe, rozpuszczalniki, dodatki funkcjonalne (w tym ceramiczne), metody wytwarzania tych elektrolitów oraz podstawy teoretyczne joniki polimerów.

Prof. Wieczorek jest autorem 22 patentów i wdrożeń patentowych (w tym 12 patentów międzynarodowych). Kierował projektem sponsorowanym przez British Gas (realizowanym w Kanadzie), był głównym wykonawcą projektu sponsorowanego przez DSS w Kanadzie (opracowanie technologii elektrolitów do ogniw elektrochromowych wykorzystywaną przez firmę Enator w Szwecji do produkcji antyrefleksyjnych gogli narciarskich) a także głównym wykonawcą projektu sponsorowanego przez US Air Force Laboratory (opracowanie technologii ogniw litowych do zasilania układów łączności w samolotach). Prof. Wieczorek był kierownikiem: dwóch grantów europejskich (7. Program Ramowy), zespołu w ramach sieci doskonałości ALISTORE, grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Marie Curie, oraz kierował i brał udział w licznych projektach ministerialnych. W latach 2008-2016 wraz z zespołem opracował technologię nowej grupy elektrolitów do baterii litowo-jonowych. Technologia ta została zabezpieczona patentem europejskim rozszerzonym następnie na USA, Chiny, Japonię i kraje europejskie oraz wdrożona na skalę wielkotonażową przez firmę Arkema (Francja) w roku 2018.

Prof. Wieczorek jest autorem ponad 160 publikacji z listy JCR (ponad 4800 cytowań niezależnych, indeks Hirscha 42) przede wszystkim z zakresu polimerowych elektrolitów do ogniw litowych i sodowych. Wypromował 27 magistrów i 12 doktorów. Jest Laureatem Nagrody Promocyjnej Siemensa, Nagrody Ministra oraz sześciokrotnym Laureatem Nagrody Rektora PW, w tym Nagrody Naukowej im. Ignacego Mościckiego za osiągnięcie naukowe uwieńczone transferem technologii do przemysłu, jest członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN (w latach 2002-2008 i od 2016 roku).