Nagroda im. prof. Wojciecha Świętosławskiego-2020

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz ósmy,

ogłasza:

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.


Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2013 r.

Zgłoszenia Kandydatów do tegorocznej Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego wraz z ”dossier” prosimy przesyłać zgodnie z Regulaminem Nagrody do dnia 24 kwietnia! drogą elektroniczną: rnowakowski@ichf.edu.pl (Robert Nowakowski), l.fuks@ichtj.waw.pl (Leon Fuks).

Nagrodę III stopnia przyznaje się naukowcom, którzy nie przekroczyli 30 r. życia; nagrodę II stopnia – naukowcom do 40 r. życia; w przypadku nagrody I stopnia nie ma ograniczeń wiekowych. Nagrodę specjalną przyznaje się naukowcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym jak i popularyzatorskim.

więcej>>

Comments are closed.