Nagroda im prof. Świętosławskiego 2021

Świętosławski

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz dziewiąty,

ogłasza:

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.


Z powodu wciąż trudnej sytuacji epidemicznej i związanymi z tym ograniczeniami Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem postanowił wydłużyć okres zgłaszania kandydatów, podobnie jak w roku poprzednim, na drugą połowę roku. Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 22 października br. drogą elektroniczną: rnowakowski@ichf.edu.pl (Robert Nowakowski), l.fuks@ichtj.waw.pl (Leon Fuks).

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznaje Nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego. Nagrodę po raz pierwszy przyznano w 2013 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Nowakowski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem
Leon Fuks – sekretarz Oddziału Warszawskiego PTChem

Nagrody w poprzednich edycjach otrzymali:

2013  prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) i dr Marta Królikowska (III stopnia).

2014 prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna), prof. Michał Cyrański (I stopnia), dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia), dr Jan Paczesny (III stopnia).

2015 prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna), prof. Ewa Górecka (I stopnia), dr Wojciech Bury (II stopnia), dr Michał Tomza (III stopnia).

2016 prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna), prof. Robert Hołyst (I stopnia), dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia), dr Piotr Guńka (III stopnia).

2017 prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna), prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia), dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia), dr Maciej Giedyk (III stopnia).

2018 prof. Roman Dąbrowski (nagroda specjalna), prof. Krzysztof Woźniak (I stopnia), dr Wojciech Chaładaj (II stopnia), mgr Łukasz Skórka (III stopnia).

2019 prof. Sławomir Filipek (I stopnia), dr Kamil Paduszyński i dr hab. Sebastian Stecko (II stopnia), dr Artur Kasprzak (III stopnia).

2020 prof. Małgorzata Barańska (nagroda specjalna), ex  aequo:  prof.  Irena  Kulszewicz-Bajer i prof. Agata Michalska-Maksymiuk, dr inż. Krzysztof Durka (nagroda II stopnia), dr inż. Piotr Jankowski (nagroda III stopnia).

Nagrodę III stopnia przyznaje się naukowcom, którzy nie przekroczyli 30 r. życia; nagrodę II stopnia – naukowcom do 40 r. życia; w przypadku nagrody I stopnia nie ma ograniczeń wiekowych. Nagrodę specjalną przyznaje się naukowcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla rozwoju polskiej chemii, zarówno w sensie badawczym jak i popularyzatorskim.