Wojciech Grochala – Reakcje redoksowe kontrolowane przez separację reagentów

Reakcje redoksowe kontrolowane przez separację reagentów

Wojciech Grochala (CeNT UW)

9 grudnia, godz. 1800, wykład on-line:


Separation-controlled redox reactions

Wojciech Grochala*, Adam Grzelak, Jose Lorenzana

* Center of New Technologies, University of Warsaw, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawaw.grochala@cent.uw.edu.pl , Tel. (22) 5540828

The lecture will be focused on charge transfer (redox) reactions and on compounds which show mixed or intermediate valence, in particular on electronically doped systems. Their selected applications as well as related technological breakthroughs in the XX and XXI centuries will be discussed. Stubborn resistance of metal fluorides, notably AgF2 [1] to doping, will be described. The new concept of continuous doping (charge injection) will be introduced, based on spatial separation of oxidizer and reducing agent in nanoscale [2]. The relationship of such setup to electrochemical cells, capacitors and n/p junctions will be outlined.

Consequences will be described of a novel nano-device called chemical capacitor [2] for metallization of electronic insulators and particularly for obtaining of room-TC superconductors without external pressure.

Literature

[1] J. Gawraczynski et al., PNAS 116(5): 1495-1500 2019.

[2] A. Grzelak, J. Lorenzana, W. Grochala, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 60(25): 13892-13895 2021.

Profesor Wojciech Grochala (ur. 1972) związany jest z Uniwersytetem Warszawskim (mgr 1995, doktor 1998, dr hab. 2005, prof. nadzwyczajny UW 2011, prof. tytularny 2014). Od 2004 r. kieruje Laboratorium Technologii Nowych Materiałów Funkcjonalnych. Odbywał staże podoktorskie: w USA na Cornell University (u prof. Roalda Hoffmanna, laureata Nagrody Nobla) oraz w Wielkiej Brytanii na University of Birmingham (u prof. Petera P. Edwardsa). Był profesorem wizytującym w Geophysical Lab, Carnegie Institution of Washington i Cornell University. Prof. Grochala jest współautorem ok. 180 artykułów i rozdziałów w książkach oraz 3 międzynarodowych patentów. Wypromował 12 doktorów i ok. sto razy wykładał w instytutach naukowych na całym świecie; był współautorem ponad dwustu referatów konferencyjnych. Jego zainteresowania naukowe dotyczą nowych materiałów, chemii nieorganicznej, fizycznej i obliczeniowej (w szczególności ciał stałych), a ostatnio także chemii organicznej. Zajmuje się badaniem nowych materiałów do magazynowania wodoru, nietypowych związków srebra dwuwartościowego, materiałów magnetycznych oraz związków gazów szlachetnych (zwłaszcza tych najlżejszych). Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami nauk humanistycznych w Artes Liberales College. Jego hobby to hodowla egzotycznych roślin oraz pisarstwo (zarówno wierszem jak i prozą).