Sekcja Dydaktyczna Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego