Nagroda im prof. Świętosławskiego 2019

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz siódmy,

ogłasza:

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.


Zgłoszenia Kandydatów do tegorocznej Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego wraz z ”dossier” prosimy przesyłać zgodnie z Regulaminem Nagrody do dnia 13 kwietnaia drogą elektroniczną: rnowakowski@ichf.edu.pl (Robert Nowakowski), l.fuks@ichtj.waw.pl (Leon Fuks).


W 2013 r. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał po raz pierwszy Nagrodę im Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego.

  • Nagrodę stopnia III-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 30 roku życia.
  • Nagrodę stopnia II-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 40 roku życia.
  • Nagrodę stopnia I-go przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych. Nagrodę specjalną przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych.

Nagrody do tej pory otrzymali:

  • w 2013 roku – prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) i dr Marta Królikowska (III stopnia);
  • w 2014 roku – prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna), prof. Michał Cyrański (I stopnia), dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia), dr Jan Paczesny (III stopnia);
  • w 2015 roku – prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna), prof. Ewa Górecka (I stopnia), dr Wojciech Bury (II stopnia), dr Michał Tomza (III stopnia);
  • w 2016 roku – prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna), prof. Robert Hołyst (I stopnia), dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia), dr Piotr Guńka (III stopnia).
  • w 2017 roku – prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna), prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia), dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia), dr Maciej Giedyk (III stopnia)
  • w 2018 roku – prof. Roman Dąbrowski (nagroda specjalna), prof. Krzysztof Woźniak (I stopnia), dr Wojciech Chaładaj (II stopnia), mgr Łukasz Skórka (III stopnia)

W regionie warszawskim pracuje wielu wybitnych chemików, dlatego liczymy na szeroki odzew ze strony Państwa.

Robert Nowakowski – Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTChem
Leon Fuks – sekretarz Oddziału Warszawskiego PTChem