Nagroda im prof. Świętosławskiego-2018

Laureatami Nagrody im. W. Świętosławskiego w 2018 roku są:

Nagrodę specjalną otrzymał prof. Roman Dąbrowski (emerytowany profesor, WAT)

  • Nagrodę I stopnia otrzymał prof. Krzysztof Woźniak (UW).
  • Nagrodę II stopnia otrzymał dr Wojciech Chaładaj (IChO PAN).
  • Nagrodę III stopnia otrzymał mgr Łukasz Skórka (PW).

W 2013 r. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał po raz pierwszy Nagrodę im Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego.

  • Nagrodę stopnia III-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 30 roku życia.
  • Nagrodę stopnia II-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 40 roku życia.
  • Nagrodę stopnia I-go przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych. Nagrodę specjalną przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych.

W regionie warszawskim pracuje wielu wybitnych chemików, dlatego liczymy na szeroki odzew ze strony Państwa.

Robert Nowakowski – p.o. przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTChem
Leon Fuks – sekretarz Oddziału Warszawskiego PTChem