ChemSession19

ChemSession’19

XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

 

Nagrody

Nagroda 1

Damian Antoniak, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
ORTO-LITOWANIE FLUORKÓW ARENOSULFONYLOWYCH ORAZ FLUOROSULFONIANÓW ARYLU

Nagroda 2

Adam Karpiński, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
RÓŻNICOWA ANALIZA PROTEOMICZNA TKANEK MÓZGÓW PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEUROZWYRODNIENIOWYMI

Magdalena Rodak, 1Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
PRZEDKLINICZNE BADANIA NANOCIAŁA ANTY HER2 2RS15D WYZNAKOWANEGO 225AC

Nagroda 3

Weronika Gawęda, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
BIOKONIUGATY FERRYTU BAROWEGO ZNAKOWANE RA 223 W ALFA RADIOIMMUNOTERAPII

Wojciech Walczak, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii
SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI KOMPLEKSOTWÓRCZE RECEPTORÓW ZDOLNYCH DO WIĄZANIA JONÓW OBOJNACZYCH

Nagroda Publiczności

Damian Dziubak, Centrum Nauk Biologiczno Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
TIOLOWA POCHODNA CHITOZANU ZAADSORBOWANA NA ZŁOTEJ ELEKTRODZIE JAKO MATRYCA DO UNIERUCHOMIENIA DWUWARSTWY LIPIDOWEJ

PROGRAM SEMINARIUM

900-950 Rejestracja Uczestników Seminarium (Hol główny CNBCh)
950-1000 Otwarcie Seminarium (Aula A+B CNBCh)
Sesja plenarna I prowadzący: Robert Nowakowski/Paweł Horeglad (Aula A+B CNBCh)
1000-1045 prof. Joanna Cieśla (Wydział Chemiczny PW)
Nagroda Nobla z Chemii 2018. Zaprzęgnięcie ewolucji do pracy
1045-1130 dr Wojciech Chaładaj (Instytut Chemii Organicznej PAN)
Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych
1130 -1145 dr Evelin Witkowska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
SERS-based detection of foodborne bacteria – a step towards development of food microbiology
1145 -1215 Przerwa na kawę & herbatę (Hol główny CNBCh)
Sesja plenarna II prowadzący: Adam Proń (Aula A+B CNBCh)
1215-1300 prof. Peter Reiss (CEA Grenoble)
Semiconductor nanocrystals: past, present, future
1300-1315 Mateusz Abram (Centrum Nowych Technologii UW, Wydział Biologii UW)
Nanostrusturing of Photosystem I protein on the single layer graphene enriched with plasmonic nanostructures increases photocurrent generation
1315-1330 Kamila Łępicka (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
First steps in preparation of an ambipolar conducting polymer based supercapacitor prototype
1330-1500 Przerwa obiadowa (Hol główny CeNT)
Sesja plenarna III prowadzący: Izabela Madura (Aula A+B CNBCh)
1500-1515 Marta Janczuk-Richter (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Długookresowe siatki światłowodowe do bezznacznikowej detekcji wirusów
1515-1600 dr Michał Chmielewski (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW)
MOF-y,  czyli  szkielety  metalo-organiczne  –  odpowiedź  chemików  na  globalne wyzwania cywilizacyjne
Sesja plakatowa
1600-1745 Sesja plakatowa, konkurs na najlepsze prezentacje (Hol główny CeNT)
1745-1815 Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe (Hol główny CeNT)
1815-2100 Spotkanie koleżeńskie (Hol główny CeNT)

ChemSession’19-program