Chemsession

Decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem tegoroczne Seminarium ChemSession odbędzie się 24 września 2021 r. W związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną będzie przebiegało całkowicie w trybie zdalnym. W dniu seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych Gości. Prezentacje plakatowe zostaną zamieszczone i będą dostępne przez okres kilku dni na stronie Oddziału Warszawskiego PTChem. W miesiącu maju poinformujemy o szczegółach i rozpoczniemy rejestrację.

    Rejestracja ChemSession'21 - NIECZYNNA !

    Zgłoszenia przyjmujemy do ......

    Tekst łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 5 MB.