ChemSession19

ChemSession’19

XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

 

PROGRAM SEMINARIUM

900-950 Rejestracja Uczestników Seminarium (Hol główny CNBCh)
950-1000 Otwarcie Seminarium (Aula A+B CNBCh)
Sesja plenarna I prowadzący: Robert Nowakowski/Paweł Horeglad (Aula A+B CNBCh)
1000-1045 prof. Joanna Cieśla (Wydział Chemiczny PW)
Nagroda Nobla z Chemii 2018. Zaprzęgnięcie ewolucji do pracy
1045-1130 dr Wojciech Chaładaj (Instytut Chemii Organicznej PAN)
Addycje do alkinów katalizowane kompleksami metali przejściowych
1130 -1145 dr Evelin Witkowska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
SERS-based detection of foodborne bacteria – a step towards development of food microbiology
1145 -1215 Przerwa na kawę & herbatę (Hol główny CNBCh)
Sesja plenarna II prowadzący: Adam Proń (Aula A+B CNBCh)
1215-1300 prof. Peter Reiss (CEA Grenoble)
Semiconductor nanocrystals: past, present, future
1300-1315 Mateusz Abram (Centrum Nowych Technologii UW, Wydział Biologii UW)
Nanostrusturing of Photosystem I protein on the single layer graphene enriched with plasmonic nanostructures increases photocurrent generation
1315-1330 Kamila Łępicka (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
First steps in preparation of an ambipolar conducting polymer based supercapacitor prototype
1330-1500 Przerwa obiadowa (Hol główny CeNT)
Sesja plenarna III prowadzący: Izabela Madura (Aula A+B CNBCh)
1500-1515 Marta Janczuk-Richter (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
Długookresowe siatki światłowodowe do bezznacznikowej detekcji wirusów
1515-1600 dr Michał Chmielewski (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW)
MOF-y,  czyli  szkielety  metalo-organiczne  –  odpowiedź  chemików  na  globalne wyzwania cywilizacyjne
Sesja plakatowa
1600-1745 Sesja plakatowa, konkurs na najlepsze prezentacje (Hol główny CeNT)
1745-1815 Uroczyste wręczenie nagród za najlepsze prezentacje plakatowe (Hol główny CeNT)
1815-2100 Spotkanie koleżeńskie (Hol główny CeNT)

ChemSession’19-program