Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego, już po raz ósmy, ogłasza:

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego

W związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz z wprowadzonymi obostrzeniami, Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem informuje, że podjął decyzję o jednorazowej zmianie harmonogramu postępowania związanego z przyznaniem Nagrody im. Wojciecha Świętosławskiego w roku 2020.

W tym roku okres zgłaszania Kandydatów do Nagrody kończy się 30 października 2020 r. Zgłoszenia Kandydatów wraz z ”dossier” prosimy przesyłać zgodnie z Regulaminem Nagrody drogą elektroniczną: rnowakowski@ichf.edu.pl (Robert Nowakowski), l.fuks@ichtj.waw.pl (Leon Fuks). Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie grudnia br. (więcej informacji znajduje się w zakładce nagrody).

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 tegoroczne Seminarium ChemSession’20 nie odbędzie się. Oczekujemy organizacji Seminarium i spotkania z Państwem w 2021 roku. Szczegóły podamy w pierwszych miesiącach przyszłego roku.

Szanowni Państwo,

w dniach 07-11 września 2020 roku odbędzie się w Łodzi 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd ten odbywa się w roku szczególnym dla Oddziału Łódzkiego PTChem, ponieważ Oddział ten został powołany dokładnie 100 lat temu. W swojej historii Oddział Łódzki był pięciokrotnie organizatorem Zjazdów Naukowych PTChem. Czerpiąc z tradycji i dorobku poprzednich zjazdów, zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów plenarnych tegorocznych laureatów medali i wyróżnień PTChem z kraju (Prof. S. Filipek, Prof. W. Morawski, Prof. M. Orlik, Prof. Z. Szewczuk, Prof. W. Wasiak, Prof. J. Zawadiak) i z zagranicy (Prof. P. Audebert, Prof. K. A. Jorgensen). Na uroczystościach 100-lecia Oddziału Łódzkiego, będziemy gościli Prof. J.-P. Majorala (Tuluza), Członka Honorowego PTChem oraz Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Łódzkiego. Obrady w 15 sekcjach naukowych (w tym Forum Młodych), prowadzone przez najlepszych polskich uczonych, będą stanowić esencję tego jubileuszowego spotkania. Towarzyszące obradom sekcyjnym 3 mikrosympozja dodatkowo wzbogacą program naukowy Zjazdu.

    Wydarzenie to pozwoli nie tylko zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych, ale także zwiedzić Łódź. Ciekawe inwestycje czy rewitalizacje obiektów pofabrycznych, jak również murale, z których Łódź słynie na całym świecie, zmieniły w ostatnich latach oblicze tego niegdyś wielokulturowego miasta.

    Gorąco zachęcamy do udziału w 63. Zjeździe Naukowym PTChem, który na pewno będzie okazją do spotkania wybitnych uczonych, źródłem inspiracji do dalszych badań, jak również podróżą do miasta, które potrafi zaskoczyć.

komitet Organizacyjny