Jest nam niezmiernie miło, że możemy przekazać Państwu kolejny numer (2/2022) czasopisma Wirtualny Orbital , wydawany przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


Informujemy, że decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem tegoroczne XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’21 odbędzie się w dniu 23 września 2022 r.

Podobnie jak rok temu będzie przebiegało całkowicie w trybie zdalnym. W dniu seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać on-line wykładów zaproszonych Gości.

Prezentacje plakatowe zostały zamieszczone i będą dostępne przez okres kilku dni po Seminarium na stronie ChemSession.pl 


Nagroda im. W. Świętosławskiego 2022

Podobnie jak rok temu, również w tym roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem postanowił wydłużyć okres zgłaszania kandydatów na drugą połowę roku. Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 24 października br.