Mamy zaszczyt zaprosić na wykład, który wygłosi:

Agnieszka Szumna

(Instytutu Chemii Organicznej PAN)

Chemia organiczna, chemia nieorganiczna i mechanochemia klatek molekularnych.

Wykład odbędzie się w czwartek 02.06.2022r. o godz. 1800 w Auli im. Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).


Jest nam niezmiernie miło, że możemy przekazać Państwu nowe czasopismo – Wirtualny Orbital wydawany przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Znajdować się będą w nim wiadomości i opinie interesujące środowisko polskich Chemików, w tym najważniejsze informacje Polskiego Towarzystwa Chemicznego


Informujemy, że decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem tegoroczne XVIII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’21 odbędzie się w dniu 23 września 2022 r.

Podobnie jak rok temu będzie przebiegało całkowicie w trybie zdalnym. W dniu seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać on-line wykładów zaproszonych Gości.

Prezentacje plakatowe zostaną zamieszczone i będą dostępne przez okres kilku dni przed i po Seminarium na stronie Oddziału Warszawskiego PTChem. W miesiącu maju poinformujemy o szczegółach i rozpoczniemy rejestrację Uczestników. 


Nagroda im. W. Świętosławskiego 2022

Podobnie jak rok temu, również w tym roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem postanowił wydłużyć okres zgłaszania kandydatów na drugą połowę roku. Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 24 października br.


W dniach od 11 do 16 września bieżącego roku odbędzie się w Lublinie 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Pomimo pandemii wszelkie nasze działania dążą do tego, aby zjazd po dwuletniej przerwie, odbył się w pełni w sposób stacjonarny. Zjazd będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi. Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17 Sesjach naukowych oraz Forum Młodych z bardzo interesującym programem.