Samoorganizacja supramolekularna – od cząsteczek do funkcjonalnych nanostruktur.

Artur Stefankiewicz

17 czerwca, godz. 1800, wykład on-line:

Po wykładzie przedstawimy informację i przewidujemy dyskusję na temat aktualnych spraw Oddziału Warszawskiego PTChem

Konkurs o Nagrodę im. prof. Wojciecha Świętosławskiego.


Z powodu wciąż trudnej sytuacji epidemicznej i związanymi z tym ograniczeniami Zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem postanowił wydłużyć okres zgłaszania kandydatów, podobnie jak w roku poprzednim, na drugą połowę roku. Prosimy o nadsyłanie wniosków wraz z ”dossier” kandydatów do 22 października br. drogą elektroniczną: rnowakowski@ichf.edu.pl (Robert Nowakowski), l.fuks@ichtj.waw.pl (Leon Fuks).

więcej >>

 

Decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem tegoroczne Seminarium ChemSession odbędzie się 24 września 2021 r. W związku z wciąż trudną sytuacją epidemiczną będzie przebiegało całkowicie w trybie zdalnym. W dniu seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych Gości. Prezentacje plakatowe zostaną zamieszczone i będą dostępne przez okres kilku dni na stronie Oddziału Warszawskiego PTChem.

więcej informacji o ChemSession >

11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11)
11th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy (ICAVS 11)

Szanowni Państwo

Gorąco zachęcamy do przeczytania artykułu:

Łukasz Wolański, Mateusz A. Domański, Wojciech Grochala Paweł Szareka,  PtX as the limit of high oxidation states in oxide–nitride species, Chem. Commun., 2020, Advance Article

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/cc/d0cc05361a#!divAbstract

Nasi Koledzy, Naukowcy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę tę zadedykowali Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu z okazji jego 100-lecia.

Bardzo dziękujemy