XIV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'17

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów oraz młodych naukowców wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w XIV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'17. Spotkanie odbędzie się 9 czerwca 2017 r. (piątek) w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Kasprzaka 44/52 (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz czternasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do 7 maja 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ChemSession'17

Komitet Organizacyjny

pdf


 logo ichf
 logo-jubileuszowe-160