ChemSession19

ChemSession’19

XVI Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XVI Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’19. Spotkanie odbędzie się 7 czerwca 2019 r. (piątek) w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz szesnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego. Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Streszczenia

Streszczenia należy przygotować wg szablonu Abacki.doc (język polski lub angielski, w formacie Microsoft Word). Prosimy o zachowanie wielkości i kroju czcionek, marginesów, oraz odstępów między wierszami. Tekst, łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 5 MB (!). Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość i kontrast rysunków. W przypadku prac zespołowych należy podkreślić nazwisko osoby prezentującej.

Rejestracja ChemSession’19

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2019

Tekst łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 5 MB.


Opłata

Członkowie PTChem

z opłacona składką za 2019.
68zł

Pozostali uczestnicy


93zł

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 10 maja 2019 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne 00-227 Warszawa, ul. Freta 16
(NIP 525-10-51-997)
Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession’19 + imię i nazwisko uczestnika
Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres PTChem o finansowaniu udziału w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury (oraz  w przypadku kwoty netto oświadczenia) na adres PTChem:  zgptchem@ch.pw.edu.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (tel. 22 831 13 04)”

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

Komitet Organizacyjny ChemSession’19